Case Studies

System wspomagający realizację zamówień oraz usprawniajacy obsługę klienta dla M.M. Druk Serwis spółka z.o.o

Ittp Ittp Zarządzanie firmą. Oprogramowanie dedykowane. Serwisy i aplikacje www.

Dla firmy M.M. druk serwis spółka z.o.o. stworzyliśmy dedykowaną aplikację wspomagającą zarządzanie firmą. Projekt został przeprowadzony kompleksowo i obejmował analizę (rozpoznanie oraz opis podstawowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w oparciu o ISO), projekt, implementację oraz wdrożenie aplikacji. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską.

Wykorzystane technologie:
Warstwa biznesowa projektu powstała w języku Java, z wykorzystaniem Spring oraz Hibernate, w oparciu o framework Grails oraz bazę danych MS SQL Server. Warstwie prezentacji wykorzystaliśmy Html, Java Script (biblioteka JQuery), Css oraz Flash.

line

Egito, pierwszy profesjonalny system CRM dostępny w dzierżawie w Polsce.

Ittp Ittp Serwisy i aplikacje www.

Pozwól swojej firmie rozwijać się dynamicznie. Korzystaj z okazji biznesowych, optymalizuj koszty i zarządzaj dostępnymi zasobami. Czy wiesz jak to robić? Oczywiście, że wiesz. Egito zapewni Ci do tego najlepsze możliwe narzędzie. Poznaj Egito - system do optymalizacji biznesu. Pozwoli on Twojej firmie na oszczędność czasu i pieniędzy.

Wykorzystane technologie:
Warstwa biznesowa projektu powstała w języku Java, z wykorzystaniem Spring oraz Hibernate, w oparciu o framework Grails oraz bazę danych MS SQL Server. Warstwie prezentacji wykorzystaliśmy Html, Java Script (biblioteka JQuery), Css oraz Flash.

line

System typu CRM wspomagający obsługę klienta i zarządzanie firmą dla Instytutu Transferu Technologii Poligraficznych.

Ittp Ittp Zarządzanie firmą. Oprogramowanie dedykowane. Serwisy i aplikacje www.

Dla Instytutu Transferu Technologii Poligraficznych zaprojektowaliśmy, zaimplementowliśmy i wdrożyliśmy aplikację wspomagającą codzienne kontakty z klientami. W połowie roku zaczeliśmy wdrażanie i pisanie systemu do zarządzania firmą. System powstał w oparciu o autorksą platformę Draftsoft CRM, i jest w pełni dostępny dla użytkowników w przeglądarce internetowej. W połowie roku zaczeliśmy wdrażanie i pisanie systemu do zarządzania firmą. System powstał w oparciu o autorksą platformę Draftsoft CRM.

Wykorzystane technologie:
Warstwa biznesowa projektu powstała w języku Java, z wykorzystaniem Spring oraz Hibernate, w oparciu o framework Grails oraz bazę danych MS SQL Server. Warstwie prezentacji wykorzystaliśmy Html, Java Script (biblioteka JQuery), Css oraz Flash.

line

Wspomaganie czasu pracy w Grupa68 Architekci.

Ittp Ittp Zarządzanie firmą. Oprogramowanie dedykowane. Serwisy i aplikacje www.

Krótki opis:

line

Aplikacja wspokagająca wykonywanie projektów w pracowni projektowej Rejzner.

System wspomagający obsługę wniosków o dzierżawy dla Urzędu Miasta w Krakowie.

Dzierżawy Dzierżawy Oprogramowanie dedykowane.

Krótki opis:
Aplikacja "Dzierżawy" jest bazą ewidencji wpływających wniosków o dzierżawę gruntów komunalnych, wydanych decyzji (umów) oraz aneksów do wydanych decyzji. Gromadzi pełne informacje o dzierżawach i dzierżawcach oraz usprawnia proces obiegu spraw (dokumentów) w odpowiednich jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o jak najszybszym przetwarzaniu bardzo dużych zbiorów danych.

Zakres funkcjonalny:
Rejestracja wniosku. Automatyczne obliczanie opłat za umowne i bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych na podstawie wprowadzonych stawek. Zamiana opłaty w czasie trwania umowy (wydanie aneksu) na podstawie zmiany stawek. Automatyczne drukowanie umowy na podstawie słownika treści parametrów pisma (rozbudowany słownik parametrów). Gromadzenie i usystematyzowanie następujących danych: numer sprawy, dane dzierżawcy, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy, okres dzierżawy, datę rozwiązania umowy, datę przetargu, datę zmiany stawki czynszu, sposób płatności, cel dzierżawy, nr działki, nr obrębu, adres, nr księgi wieczystej, powierzchnia terenu dzierżawionego. Zaawansowane opcje wyszukiwania danych między innymi wg numeru sprawy, nazwie dzierżawcy, danych terenu dzierżawionego, nr działki, obręb działki, rodzaju umowy. Emisja dokumentów tj. umów, aneksów do umów, rozwiązywanie umów, generowanie syntetycznych zestawień ilości dokumentów, przychodów, stanu bazy danych, ewidencjonowanie zawieranych umów dzierżawy.

Wykorzystane technologie:
Aplikacja "Dzierżawy" powstała przy pomocy narzędzia Developer 6i, dane gromadzone są w tablicach bazy ORACLE.

line

System "Indeks" - automatyzacja wydawania dokumentów w wydziale stanu cywilnego
Urzędu Miasta Krakowa.

Indeks Indeks Oprogramowanie dedykowane.

Krótki opis:
Aplikacja INDEKSY jest bazą podstawowych informacji pozwalających szybko znaleźć akt w archiwum urodzeń, małżeństw i zgonów. Aplikacja gromadzi informacje niezbędne do szybkiego znalezienia nr aktu w danym roczniku. Dzięki zastosowanym zaawansowanym mechanizmom indeksacji danych pozwala również na szybkie znalezienie rocznika w archiwum z wykorzystaniem niepełnych i często niejednoznacznych danych. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o jak najszybszym przetwarzaniu bardzo dużych zbiorów danych.

Wykorzystane technologie:
Aplikacja "Indeksy" powstała przy pomocy narzędzia Developer 6i, dane gromadzone są w tablicach bazy ORACLE.

Krótki opis:
Aplikacja Ewidencja Mieszkań jest bazą ewidencji wpływających wniosków o wykup mieszkań i wydanych decyzji a także gromadzi informacje o najemcach lokali oraz budynkach w których mieszczą się sprzedane lokale. Gromadzone dane podzielone są na jednostki ewidencyjne.